Poradenstvo a projekty


Staré slovenské porekadlo hovorí, že dobrá rada nad zlato a je to tak. Niekedy stačí malá rada, ktorá pomôže zákazníkovi dosiahnuť požadovaný výsledok. Občas to však nestačí a je potrebné vypracovať komplexnejšie riešenie vo forme projektu.

Základom každého dobrého projektu je poriadna príprava a porozumenie toho, čo zákazník očakáva a chce v konečnom dôsledku mať. Kvalitná projektová analýza zahŕňa aj časový harmonogram a zákazníkom stanovené ciele v jednotlivých fázach projektu. Okrem toho sa samozrejme nezabúda ani na finančnú stránku a to formou predbežného rozpočtu, ktorý sa neskôr upraví podľa dohodnutého riešenia.

Počas realizácie projketu, kladieme dôraz na splnenie všetkých požiadaviek a časových harmonogramov tak, aby sme dodržali stanovený rozpočet v maximálnej možnej miere. V prípade neočakávaných situácií a následných finančných výdavkoch, sa snažíme danú situáciu riešiť promptne po konzultácií so zákazníkom.